3. Εκπαιδευτική εμπειρία


–       2010. Σύμβαση Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηριακών ασκήσεων των υποχρεωτικών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου «Γεωμορφολογία» και «Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία» (υπευθ. Επικ. Καθ. Κ. Παυλόπουλος) (1/3/2010 – 31/8/2010) 

–       2009. Σύμβαση Π.Δ. 407/80 στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηριακών ασκήσεων των υποχρεωτικών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου «Γεωμορφολογία», «Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία» (υπευθ. Επικ. Καθ. Κ. Παυλόπουλος) και «Φυσική Γεωγραφία» (υπευθ. Επικ. Καθ. Θ. Καρύμπαλης) (2/3/2009 – 31/8/2009).

–       2008. Με απόφαση της 89ης Γ.Σ. του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείο Πανεπ. επιλέχθηκα για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηριακών ασκήσεων των υποχρεωτικών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου «Φυσική Γεωγραφία» (υπευθ. Επικ. Καθ. Θ. Καρύμπαλης) και «Γεωμορφολογία» (υπευθ. Επικ. Καθ. Κ. Παυλόπουλος) (1/3/2008 – 31/8/2008).

– 2007, 2008, 2009. Παράδοση (1 τρίωρο) στο μάθημα «Φυσικές διεργασίες – Κίνδυνοι και καταστροφές» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και διαχείριση του χώρου» (κατευθ. «Διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών») του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπ. (Χειμερινό εξάμηνο, Δεκ. 2007, Νοέμβρ. 2008, Δεκ. 2009).

Πέρα από την παραπάνω αναφερόμενη διδακτική εμπειρία, άτυπα, η εκπαιδευτική μου εμπειρία περιλαμβάνει και τα κάτωθι:

Συμβουλευτικός ρόλος στην εκπόνηση διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών του Τομέα Γεωγραφίας – Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπ. Αθηνών κατά την περίοδο 1997-2001, σε θέματα γεωμορφολογικής ανάλυσης με Η/Υ, ανάπτυξης και διαχείρισης ψηφιακών γεωμορφολογικών και γεωλογικών βάσεων δεδομένων σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), κατασκευής και ποσοτικής γεωμορφολογικής ανάλυσης (μορφομετρίας) ψηφιακών μοντέλων εδάφους κ.α..

Συμμετοχή κατά το διάστημα 1997-2001 και το 2007 σε εκπαιδευτικές εκδρομές και ασκήσεις υπαίθρου φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπ. Αθηνών, και του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπ. στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος της Γεωμορφολογίας .

Εκπαιδευτικά συγγράμματα

Παυλόπουλος, Κ., Παλυβός, Ν., 2009. Ασκήσεις Γεωμορφολογίας, για τα εργαστήρια του υποχρεωτικού μαθήματος «Γεωμορφολογία» του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπ., 22 σ. (με 4 χάρτες). Οι ασκήσεις συνοδεύονται και από σειρά διαφανειών που περιλαμβάνουν επι πλέον πληροφορίες και παραδείγματα.

Advertisements
%d bloggers like this: