II. Συμμετοχές σε Συνέδρια

Τα συνέδρια στα οποία ήμουν παρών σημειώνονται με γαλάζιο χρώμα. Οι προφορικές παρουσιάσεις που έχω κάνει ο ίδιος σημειώνονται με πράσινο χρώμα.

30. XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Society, Thessaloniki, 23-26 Sept. 2010, με ανακοίνωση:

Ganas A., Palyvos N., Mavrikas G., Kollias S. and Tsimi C. Geomorphological and geological observations at the coast of Tripiti Hill (Heraklion harbour, Crete), in relation to reported active faulting [relevant paper: I01,  in press]

29. 12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Πάτρα, 19-22 Μαϊου 2010, με ανακοίνωση (και poster):

Mariolakos, E., Nicolopoulos, E., Bantekas, I., Palyvos, N., Oracles on faults: a probable location of a “lost” oracle of Apollo near Oroviai (Northern Evia Island, Greece) viewed in its geological and geomorphological context [relevant paper: E10]

28. Le correlazioni marino-continentali nel Quaternario, Convegno Assoc. Italiana per lo studio del Quaternario (AIQUA), Bari, 25-26 Feb. 2010, με ανακοίνωση:

Mancini, M., Girotti, O., Esu, D., Palyvos, N., L’ utilizzo dei molluschi nello studio delle correlazioni tra depositi marini e continentali in successioni quaternarie del Mediterraneo: esempi dall’ Italia centrale e dalla Grecia

27. 3η Συνάντηση Ελλήνων Γεωμορφολόγων, Οργ. από την Επιτρ. Γεωμορφ. και Περιβαλλ. της Ελλην. Γεωλ. Ετ., 24 Οκτωβρίου 2008, Αθήνα.

26. Landscape Evolution and Geoarchaeology (13th Belgium – France – Italy – Romania Geomorphological Meeting) Πόρτο Χέλι, Ιούνιος 2008, με ανακοίνωση:

Palyvos N., Froussou E., Pavlopoulos K., Kranis H., Minou D., Papakonstantinou M.-E., Paleoseismological dating from transported archaeological artifacts in faulted hillslope and alluvial deposits in SW Thessaly (Greece)

25. XVII Congress of INQUA (International Quaternary Association), Cairns, Australia, 28 Jul. – 3 Aug. 2007, με ανακοίνωση:

Pavlopoulos, K., Triantaphyllou, M., Karkanas, P., Kouli, K., Syrides, G., Vouvalidis, K., Palyvos, N., Tsourou, Th., Paleoenvironmental evolution and prehistoric Human environment, in the embayment of Palamari (Skyros Island, Greece) during Middle-Late Holocene [relevant paper: Δ15]

24. XXIV General Assembly of the IUGG (International Union of Geodesy & Geophysics), Perugia, July 2-13, 2007, με ανακοίνωση (poster):

Pucci, S., Pantosti, D., De Martini, P.-M., D’Addezio, G., Palyvos, N., Collins, P.E.F., Zabci, C. Earthquake recurrence of the Duzce fault (North Anatolian Fault Zone): integrating geomorphological and paleoseismological analyses [Abstracts vol., poster 1950, session JSS006]

23. 11ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Αθήνα, 24-6 Μαϊου 2007, με ανακοινώσεις (προφορική και poster) :

Palyvos, N., Sorel, D., Lemeille, F., Mancini, M., Pantosti, D., Julia, R., Triantaphylou, M., De Martini, P. M., Review and new data on uplift rates at the W termination of the Corinth Rift and the NE Rion graben area (Achaia, NW Peloponnesus) [relevant papers: E9, Δ14]

Palyvos, N., Pantosti, D., Stamatopoulos, L., De Martini, P.M., Geomorphological reconnaissance of the Psathopyrgos and Rion-Patras fault zones (Achaia, NW Peloponnesus) [download poster] [relevant paper: E8]

22. European Geosciences Union General Assembly, Vienna April 2-7, 2006, με ανακοινώσεις:

Palyvos, N., Lemeille, F., Sorel, D., Pantosti, D., Pavlopoulos, K., Philipon, J., Undocumented uplifted Holocene shorelines at the western termination of the Corinth Gulf Rift: a record of coseismic uplift episodes? Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 04754 (2 pp.). SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU06-A-04754 [relevant paper: Δ13]

Pantosti, D., Pucci, S., Palyvos, N., De Martini, P.-M., Zabci, C., D’Addezio, G., Collins, P., Paleoearthquakes of the Duzce segment of the North Anatolian Fault Zone Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 04826 (2 pp.). SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU06-A-04826 [relevant paper: Δ12]

Pucci, S., Pantosti, D., Barchi, M.R., Palyvos, N., Evolution and complexity of the seismogenic Düzce Fault Zone (Turkey) depicted by coseismic ruptures, Plio-Quaternary structural pattern and geomorphology Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 08339 (2 pp.) SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU06-A-08339

21. Tectonics of strike-slip restraining and releasing bends in continental and oceanic settings, Geol. Soc. London, 28-20 Sept, 2005, με ανακοίνωση:

Pucci, S., Pantosti, D., Barchi, M., Palyvos, N., Evolution and complexity of the seismogenic Duzce fault zone (turkey) depicted by coseismic ruptures, Plio-Quaternary structural pattern and geomorphology

20. Field conference “Centennial of the 1905 Great Bulnay and Tsetserleg earthquakes” Mongolia, July 22-29, 2005, με ανακοίνωση:

Pantosti, D., P. M.De Martini, N. Palyvos, A seismic moment deficit in the the western Gulf of Corinth (Greece)?

19. European Geophysical Union (EGU) general assembly, Vienna, 24-29 April 2005, με ανακοίνωση (poster):

Pucci, S., Pantosti, D., Palyvos, N., Barchi, M., Evolution of the Duzce segment of the North Anatolian fault zone (Geoph. Res. Abstr, vol. 7, 08728, 2005)

18. Hokudan 2005, International Symposium on Active Faulting, January 17-24, 2005, Hokudan, (Iαπωνία), με ανακοινώσεις (προφορικές και poster):

Pantosti, D., DeMartini, P. M., Palyvos, N., Avallone, A. and Briole P., Rates of deformation in a fast-extending region: The western Gulf of Corinth (Greece) Abstract 20012, p. 124-126

Pucci, S., Pantosti, D., Palyvos, N. and Barchi, M., Evolution of the Duzce segment of the North Anatolian Fault Zone (Turkey) (poster) Abstract 20213, p. 133-134

17. 32nd International Geological Congress, Φλωρεντία, Αυγ. 20-28, 2004, με ανακοινώσεις (προφορικές και poster):

Palyvos, N., DeMartini, P.-M., Pantosti, D., Lemeille, F., Sorel, D., Pavlopoulos, K., Guernet, C., Keraudren, B., Geomorphic signature and Holocene evolution of a coastal fault system, Western Corinth Gulf (Greece) (in abstracts CD ROM) [relevant paper: Δ6]

Pantosti, D., Pucci, S., Palyvos, N., Zabci, C., De Martini, P. M., Uçarkus, G., Dikbas, A., Meghraoui, M., Akyuz, S., Collins, P., Paleoearthquakes along the Duzce fault segment of the North Anatolian fault zone (Turkey) [download poster]

Pucci, S., Palyvos, N., Zabci, C., Pantosti, D., Barchi, M., Landscape evolution and active tectonics along the Duzce segment (North Anatolian fault zone, Turkey) (in abstracts CD ROM)

16. 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας , Θεσσαλονίκη, 15-17 Απριλίου 2004, με ανακοίνωση:

Theocharis, D., Kranis, H., Palyvos, N., S-landforms: Indicators of progressive transtensional deformation?

15. 22o Convegno Nazionale di Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida (GNGTS), 18-20 Νοεμβρ. 2003, Ρώμη, με ανακοίνωση:

Pucci, S., Palyvos, N., Zabci, C., Pantosti, D., Barchi, M., Evoluzione del paesagio legata a tettonica attiva: Un esempio dal segmento della faglia Nord Anatolica responsabile del terremoto del 12 Novembre 1999 (Mw 7.1), Εxtended Abstracts vol., 116-118.

14. International Workshop on the North Anatolian and East Anatolian Fault systems – Recent progress in Tectonics & paleoseismology, Middle East Technical University, Άγκυρα (Tουρκία), Σεπτ. 2003, με ανακοίνωση (poster):

Palyvos, Ν., Kranis, Η., Bantekas, Ι, Geomorphological & Neotectonic indications of NE-SW to ENE-WSW fault zones in Northern Evia island and Lokris (Greece); strike-slip structures at the western termination of the North Anatolian fault zone? [abstract] [download poster] [relevant papers: E5, Δ8]

13. Corinth Rift Laboratory Workshop (Αίγιο, Ιούνιος 2003), με ανακοίνωση :

De Martini P.M., Palyvos N., Pantosti D., Detailed mapping of raised Late Pleistocene terraces between Aigion and Psathopyrgos faults and preliminary estimates of uplift rates

12. 1η Επιστημονική Συνάντηση της Εταιρείας Μελετών ΝΑ Αττικής, 28/11 – 1/12 2002, Καλύβια Θορικού Αττικής, με ανακοίνωση:

Παυλόπουλος, Κ., Καρκάνας, Π., Τριανταφύλλου, Μ., Καρύμπαλης, Ε., Τσουρού, Θ.,  Παλυβός, Ν., Περλέρος, Β., 2004, Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της πεδιάδας του Μαραθώνα κατά το Μέσο-Ανώτερο Ολόκαινο [relevant papers: Δ7, E6, E7]

11. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3-6 Οκτ. 2002, με ανακοινώσεις :

Maroukian, H., Palyvos, N., Livaditis, G., Gaki-Papanastassiou, K., A case of drainage derangement and reversal between the Viotikos Kefissos and N. Evoikos basins (Central Greece) [relevant paper: E4]

Palyvos, N., Bantekas, J., Livaditis, G., Mariolakos, I. and Sabot, V., Geomorphological evidence of ENE-WSW Pleistocene faulting across Northern Evia (Central Greece) [relevant paper: E5]

10. “Environmental Dynamics and History in the Mediterranean areas”, Universite de Paris Sorbonne, Παρίσι, 24-26 Απριλίου 2002, με ανακοίνωση :

Mariolakos, Ι., Bantekas, Ι., Palyvos, Ν. and Nicolopoulos, Ε., The oracle of Apollo in North Evia (Greece) in the context of regional geodynamics

9. European Geophysical Society XXVII General Assembly, Νice, 21 – 26 Απριλίου 2002, με ανακοινώσεις :

De Martini, P.-M., Pantosti, D., Palyvos, N., Lemeille, F., McNeil, L., Collier, R., Slip rates of the Aigion and Eliki faults from uplifted marine terraces (Corinth Gulf, Greece) EGS02-A-05710 [relevant paperς: Δ4]

Pantosti, D., De Martini, P.M., Koukouvelas, I., Stamatopoulos, L., Pavlides, S., Palyvos, N., Pucci, S., Paleoseismological trenching across the Eliki and Aigion faults (Gulf of Corinth, Greece) EGS02-A-05596

8. “Ten years of paleoseismology in the International Lithosphere Programme: progress and prospects”, 17-21 Δεκ. 2001, Kaikoura, Νεα Ζηλανδία, με ανακοίνωση :

Pantosti, D., De Martini, P.-M., Pucci, S., Koukouvelas, I., Stamatopoulos, L., Pavlides, S., Collier, R., McNeil, L., Palyvos, N., Lemeille, F., Seismic behaviour of the Aigion-Eliki Fault System (Corinth Gulf, Greece) from trenching and uplifted marine terraces

7. “Corinth Rift Laboratory, Aigion Workshop”, Αίγιο, 30 Σεπτ. – 4 Οκτ. 2001, με ανακοινώση :

Pantosti, D., DeMartini, P.-M., Koukouvelas, I., Stamatopoulos, L., Pavlides, S., Collier, R., McNeill, L., Palyvos, N., “Paleoseismological trenching in the Aigion area” [relevant paperς: Δ3]

6. 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Αθήνα, 26-28 Σεπτεμβρίου 2001, με ανακοινώσεις :

Maroukian, H., Palyvos, Ν., Pavlopoulos, K., Nicolopoulos, E., Palaeogeographic evolution of the Kerinthos coastal area (N. Evia island) during the Late Holocene [relevant paper: E2]

Kranis, H., Palyvos, Ν., Livaditis, G. and Maroukian, H., The Hyambolis zone: Geomorphological and tectonic evidence of a transverse structure in Lokris [relevant paper: E3]

5. 36th Congres de la Commission Internationale pour l’ Exploration Scientifique de la mer Mediterranee (CIESM), Monte Carlo, 24-28 Σεπτεμβρίου 2001, με ανακοίνωση (και poster) :

Gaki-Papanastassiou, K., Maroukian, H., Papanastassiou, D., Palyvos, N., Lemeille, F.,Geomorphological study of the Lokrian coast of N. Evoikos Gulf (Central Greece) and evidence of paleoseismic destructions, [Extended abstracts vol., p. 25]

4. 3rd International conference on Ancient Helike and Aigialeia – Archaeological sites in geologically active regions”, Νικολαίικα (Αίγιο), 6-9 Οκτωβρίου 2000.

3. XXVII General Assembly of the European Seismological Commission, Lisbon University, Λισαβώνα, 10-15 Σεπτεμβρίου 2000, με ανακοινώσεις:

Papanastassiou, D., Maroukian, H., Gaki-Papanastassiou, K., Lemeille, F., Palyvos, N., Archaeoseismological and geomorphological studies in the coastal area of Lokris (central Greece) [Abstracts and paper vol., p. 73]

Pantosti, D., DeMartini, P.-M., Papanastassiou, D., Palyvos, N., Lemeille, F., D’ Addezzio,G., McNeal, L., Gaki-Papanastassiou, K., Stavrakakis, G., Geomorphological and paleoseismological studies of the Atalanti fault (Central Greece) [Abstracts and paper vol., p. 73] [relevant paperς: Δ2, Δ5]

2. 5ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, οργ. Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία, Αθήνα 11-13 Νοεμβρίου 1999, με ανακοίνωση :

Γάκη-Παπαναστασίου, Κ., Μαρουκιάν, Χ., Παπαναστασίου, Δ., Παλυβός, Ν., Αρχαιογεωλογία και μορφοτεκτονική στην περιοχή Λιβανατών – Κύνου – Αρκίτσας κατά το Ολόκαινο [relevant paper: E1]

1. “Late Quaternary Coastal Tectonics”, οργ. από την Geological Society of London, Λονδίνο, 18-19 Ιουνίου 1997, με ανακοίνωση (poster) :

Maroukian, Gaki-Papanastassiou, K., Papanastassiou, D., Palyvos, N., Geοmorphological observations in the coastal zone of the Kyllini Peninsula, western Peloponnesus, Greece and their relation to the seismotectonic regime of the area [download poster] [relevant paper: Δ1]

Advertisements
%d bloggers like this: